Är ni då­li­ga för mil­jön?

Resa - - BREV -

Hej! Läs­te en gam­mal Re­saar­ti­kel om håll­bart re­san­de. Men är in­te det li­te att fö­ra lä­sa­ren bakom lju­set, att fly­ga mås­te ju va­ra bland det mest mil­jö­far­li­ga man kan gö­ra?

Maja

Svar: Hej! Flyg­re­sor är långt ifrån mil­jö­vän­li­ga. Där­e­mot är ex­em­pel­vis bi­lar en vär­re ut­släpps­bov – fly­get står för två pro­cent av kol­di­ox­id­ut­släp­pen glo­balt. Men själv­klart bör man va­ra med­ve­ten om att flyg­re­sor in­te är sär­skilt bra för pla­ne­ten!

Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.