Bland häf­ti­ga djur

Resa - - BREV -

Jag gil­la­de verk­li­gen att lä­sa om djur­resmå­len i se­nas­te num­ret, blir väl­digt su­gen på att bå­de ba­da med gri­sar och bo med go­ril­lor el­ler gi­raf­fer. Min all­ra bäs­ta re­sa var till Ma­da­gas­kar, där jag såg djur som fos­sa, le­mur och aye aye. Om ni vill skri­va en läsvärd ar­ti­kel med fi­na bil­der så ska ni åka dit! Tack för en bra tid­ning!

Britt Svens­son

Svar: Hej Britt! Ma­da­gas­kar lå­ter ab­so­lut som ett ut­märkt re­se­re­por­tage – vi no­te­rar för­sla­get på vår åk hit-lis­ta!

Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.