Stan­na till på vä­gen

Resa - - PÅ RÄLS GENOMMONTAUKUSA -

He­lan­de Glenwood Springs

Vac­kert i en dal­gång i Co­lo­ra­do. Den lil­la sta­den är känd för si­na he­ta käl­lor och svavel­dof­ten är ibland på­tag­lig. Välj att lyxa på spa, el­ler tes­ta rafting i Co­lo­ra­doflo­den. En lin­ba­na går upp till gam­la gru­vor som i dag är en kul nö­je­spark. Sex hög­klas­si­ga skidor­ter, bland an­nat Aspen, finns på nä­ra av­stånd.

Ro­li­ga nö­jessta­den Re­no

I den­na guld- och sil­ver­grä­varstad ”föd­des” blå­jean­sen och Le­vi Strauss tog pa­tent på tex­tilen de­nim 1873. Ca­si­no­verk­sam­het star­ta­de när Ne­va­da le­ga­li­se­ra­de spel 1931. I dag är Re­no en lil­la­sys­ter till Las Ve­gas, med mer vil­da­väs­tern­käns­la, mind­re ho­tell men med nö­jen så det blir över för ett par da­gars kul stopp.

Grand Junctions berg­for­ma­tio­ner

Ut­gångs­punkt för ut­flyk­ter i världs­klass. Co­lo­ra­do Na­tio­nal Mo­nu­ment är en se­rie med im­po­ne­ran­de ca­nyons. Längs Co­lo­ra­doflo­den ser du Uta­hs be­röm­da sil­hu­et­ter med av­skav­da berg- och klipp­for­ma­tio­ner. Från det fla­ta ber­get Gran Me­sa har man ut­sikt tre mil över det ro­sa och röd­fär­ga­de öken­land­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.