Char­lie Chaplins stu­ga

Resa - - AUSTIN - www.airb­nb.se/rooms/654663

Char­lie Chaplin bygg­de en soc­ker­söt och nå­got bi­sarr stu­ga i Los Ang­e­les som en del av ett lä­gen­hets­kom­plex 1924. Hu­set har haft fle­ra kän­da gäs­ter utö­ver bygg­her­ren själv, el­ler vad sägs om Ma­rilyn Mon­roe och Ru­dolph Va­len­ti­no?

Stu­gan lig­ger väl skyd­dad för in­syn och har plats för två per­so­ner för över­kom­li­ga 1 753 kro­nor nat­ten.

I Los Ang­e­les kan du bo i stu­gan som Char­lie Chaplin bygg­de 1924.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.