Ste­in­becks skri­var­lya

Resa - - AUSTIN - www.airb­nb.se/rooms/1325979

Har du läst klas­si­kern ”Can­ne­ry Row” kom­mer du känna igen dig i John Ste­in­becks un­der­ba­ra blå skri­var­lya i den hi­sto­ris­ka kust­sta­den Mon­te­rey i Ka­li­for­ni­en. Ne­re vid vatt­net ­lig­ger den gam­la kon­serv­fa­briks­ga­tan, Can­ne­ry Row, som har hu­vud­rol­len i ro­ma­nen. Det var ock­så här för­fat­ta­ren skrev ”Logg­bok från Cor­tez hav.”

1 622 kro­nor per natt kan lå­ta saf­tigt, men du får myc­ket charm för peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.