24 tim­mar i Las Ve­gas

– så max­ar du

Resa - - VIVA LAS VEGAS -

09.00 Dopp i tro­pisk mil­jö

Vak­na till få­gel­kvit­ter och ta ett dopp i la­gun­poo­len bland rik­ti­ga fla­mingor. Är vi på Aru­ba? Nej – på klas­sis­ka Fla­min­go, The Strips förs­ta ho­tell med pal­mer, ro­sa­bubb­li­ga sol­sto­lar och tro­pisk gröns­ka – mitt i Ne­va­daök­nen. 3555 S Las Ve­gas Blvd

www.cae­sars.com/fla­min­go-las-ve­gas/ho­tel

11.00 Lyx­sight­see­ing i li­mo

Har du in­te åkt li­mousin har du in­te va­rit i Ve­gas och ing­en­stans är det bil­li­ga­re än här. För 69 dol­lar blir du upp­häm­tad på ho­tel­let och kan svi­scha med ned­ve­va­de ru­tor för­bi Cae­sar’s Pa­la­ce, The Ve­ne­ti­an och al­la and­ra se­värd­he­ter un­der en tim­me. www.pre­si­den­ti­al­li­molv.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.