Mu­se­um på kå­ken

Resa - - INNEHALL -

Old Jail Mu­se­um, Penn­syl­va­nia: Ett ak­tivt fäng­el­se från 1871 till 1995 där någ­ra av USA:S mest spek­ta­ku­lä­ra av­rätt­ning­ar har ägt rum. Den mest kän­da hän­del­sen var då sju gruv­ar­be­ta­re, ”The Molly Ma­guires”, fängs­la­des och häng­des ef­ter en tvist med kol­bo­la­get där de var an­ställ­da. Mu­se­et lär va­ra hem­sökt av av­rät­ta­de in­ter­ner.

Law­rence­burg Old Jail Mu­se­um, Ten­nes­see: Bygg­des 1893 och hu­se­ra­de fångar fram till 1973.

Cell Block 7 Mu­se­um, Michi­gan: In­te en re­pli­ka – det­ta är the re­al de­al. Ett mu­se­um som finns i ett verk­samt fäng­el­se, där tunga brotts­ling­ar sit­ter. Men till skill­nad från dem, är du fri att läm­na cel­len vid da­gens slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.