Nytt på gång i New York

Resa - - INNEHALL -

✿ Strax fö­re års­skif­tet öpp­na­des 500 små sta­tio­ner för fri surf längs Man­hat­tan. Wi­fi-plat­ser­na är ut­pla­ce­ra­de i al­la fem av New Yorks stads­de­lar, är fria wi­fi-zo­ner och på plat­sen finns ock­så möj­lig­het att sur­fa på da­torskär­mar. 2024 räk­nar sta­den med att ha byggt ut till 7 500 wi­fi-sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.