Snur­rigt vär­re

Resa - - INNEHALL -

Pa­ris har originalet. Men snart sagt al­la sto­ra stä­der har nu­me­ra ett stolt pa­ri­ser­hjul.

Störst av al­la är det i Las Ve­gas. Där kan man se­dan 2014 ki­ka ner på tu­ris­ter­na på The Strip från den an­sen­li­ga höj­den 168 me­ter.

Men näs­ta år är Las Ve­gas-hju­let in­te störst i värl­den läng­re. In­te ens störst i USA, för då kom­mer The New York Whe­el att ski­na upp kväl­lar­na från Sta­ten Is­land och bli ett nytt land­mär­ke, väl syn­ligt från söd­ra Man­hat­tan. Hju­let blir 192 me­ter högt och byggs nä­ra St Ge­or­ges fär­je­ter­mi­nal på Sta­ten Is­lands nord­öst­ra si­da. Det kom­mer att ta 1 440 pas­sa­ge­ra­re per tur, vil­ket ger 30 000 per dag el­ler uppe­mot fy­ra mil­jo­ner pas­sa­ge­ra­re per år.

Jung­fru­fär­den sker i april näs­ta år, men The New York Whe­el kom­mer in­te att bli värl­dens störs­ta. Hju­let Ain Du­bai be­räk­nas näm­li­gen stå klart re­dan i år – med en höjd på 210 me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.