Or­kidé gör en­tré

Resa - - INNEHALL -

Thai­land in­va­de­rar Man­hat­tan. El­ler sna­ra­re är det thai­länds­ka or­kidéer. För att fi­ra 15 år av or­kidéut­ställ­ning­ar har New Yorks bo­ta­nis­ka träd­gård byggt upp en klas­sisk thai­ländsk träd­gård där tu­sen­tals or­kidéer kom­mer att vi­sas mel­lan den 18 feb­ru­a­ri och 9 april i vår. Träd­går­den har in­spi­re­rats av Thai­lands drygt 1 200 in­hems­ka or­kidéar­ter.

Foto: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.