Sve­ri­ges störs­ta Ame­rika­pro­gram

Swan­son´s är spe­ci­a­li­se­rad på re­sor till Ame­ri­ka se­dan snart 40 år. I vår om­fat­tan­de Idéhand­bok hit­tar du det mesta när det gäl­ler re­sor till Ame­ri­ka. Vi har run­d­re­sor, pa­ket­re­sor så­väl som skräd­dar­sytt.

Resa - - INNEHALL -

RUN­D­RE­SOR MED SVENSK GUI­DE Swan­son´s er­bju­der ett om­fat­tan­de ut­bud av run­d­re­sor till USA, Ka­na­da och Sy­da­me­ri­ka. Run­d­re­sor är vår spe­ci­a­li­té. Väl­kom­po­ne­ra­de resrut­ter, kva­li­fi­ce­ra­de färd­le­da­re och ut­märkt ho­tell­stan­dard ger er upp­le­vel­ser av högs­ta klass. Upp­lev he­la Ame­ri­ka på Kust till Kust el­ler de­lar på Ca­li­for­nia Drea­ming el­ler Ame­ri­ka Populär. På Sto­ra Mu­sik­re­san får du träf­fa le­gen­da­ris­ka mu­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.