SMART BATTERI

Resa - - CHICAGO -

Bat­te­ri­et är fäst längst upp på strum­pan. Vär­men leds via en in­stic­kad tråd till strum­pans tå­par­ti. Bat­te­ri­ets vib­ra­tions­funk­tion gör att man kän­ner då man sät­ter igång, stäng­er av, el­ler ju­ste­rar tem­pe­ra­tu­ren. Bat­te­ri­ti­den är upp till 8 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.