Bronx, New York

Resa - - KRÖNIKA -

Vill du lä­ra känna USA – gå på ba­se­ball! Du får ett här­ligt en­ga­ge­mang på läk­tar­na… tills det är dags att köa för ut­fod­ring. 40 mi­nu­ter se­na­re kom­mer fol­ket till­ba­ka för att äta kor­var, pom­mes fri­tes och dric­ka jät­te­co­kes. Crazy, men de har in­te mis­sat sär­skilt myc­ket. Den10 april öpp­nar Yan­kee Sta­di­ums nya barn­del med en ba­se­ball­plan i mi­ni­a­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.