Las Ve­gas

Resa - - KRÖNIKA -

Fre­a­king Fre­mont Ex­press. To­kig, men fan­tas­tisk bar­ga­ta un­der tak där al­la ex­tre­ma (och över­ex­tre­ma) sam­las. Själv­klart med en zipli­ne­ba­na över hu­vu­de­na på fol­ket. El­vis­ko­pi­or, en an­nan Bat­man… och där står en blon­de­rad man och spe­lar trum­pet i ba­ra kal­ling­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.