BED­FORD-STUYVESANT

Resa - - BROOKLYN -

”Bed-stuy” är för Broo­klyn vad Har­lem är för Man­hat­tan – ett afro­a­me­ri­kanskt kul­tur­mec­ka. No­to­ri­ous B.I.G, Jay-z och Lil’ Kim väx­te al­la upp i den­na hood. Här finns ståt­li­ga 1800-tals­hus och ud­da små re­stau­rang­er. At­mo­sfä­ren är spännande och li­te ruf­fig. Här kan du äta Sa­rag­hi­na My­sig trat­to­ria med vit­put­sa­de väg­gar, ve­dugn och pit­to­reskt möble­mang. Sa­rag­hi­na är mest känd för si­na piz­zor, men man ser­ve­rar även and­ra ut­märk­ta rät­ter. 435 Hal­sey St www.sa­rag­hi­nabroo­klyn.com Black Swan Fö­re det­ta bil­verk­stad­som för­vand­lats till gastro­pub. Hap­py hour-gäs­ter­na vall­fär­dar till ölen me­dan and­ra kom­mer för att äta spe­ci­al­bur­ga­ren el­ler den fri­te­ra­de kyck­lings­and­wichen. 1048 Bed­ford Ave www.blacks­wan­nyc.com

Re­stau­rang Rey­nard i the Wyt­he Ho­tel.

De ka­rak­te­ris­tis­ka bru­na sand­stens­hu­sen ser du över­allt.

Ta en pro­me­nad över det kän­da land­mär­ket Broo­klyn Bridge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.