CARROLL ­GARDENS, COBBLE HILL & BOERUM HILL

Resa - - BROOKLYN -

Tre om­rå­den som lig­ger in­kläm­da mel­lan Broo­klyn Heigt­hs och Park Slo­pe kan stolt­se­ra med träd­kan­ta­de ga­tor, fan­tas­tis­ka bu­ti­ker, ut­märk­ta ba­rer och ett brett ur­val av mat­stäl­len. Här kan du äg­na da­gar ba­ra åt att ut­fors­ka Smith Stre­et och At­lan­tic Avenue. Här kan du äta Cu­ba­na Café Över­då­dig pa­stell­fär­gad, full­satt kafé med hyf­sat bil­li­ga rät­ter som ji­ca­ma­sal­lad och chi­li­fruk­ter fyll­da med rä­kor och ka­la­ma­res. Mis­sa in­te hel­ler de­ras mo­ji­tos. 272 Smith St, Carroll Gardens www.cu­ba­naca­fenyc.com But­termilk Chan­nel In­bju­dan­de bist­ro som fres­tar med så­väl mid­dag som sön­dags­brunch. Lamm med cos­sal­lad och per­sil­je­pa­ne­rad New Eng­land-torsk. 524 Court St, Carroll Gardens www.but­termil­kchan­nel­nyc.com La Va­ra Fan­tas­tiskt spanskt kök som lyf­ter fram mo­ris­ka och ju­dis­ka sma­ker från den ibe­ris­ka halvön. 269 Clin­ton St, Cobble Hill www.la­va­ra­ny.com Bat­ters­by Koc­kar­na och ägar­na Joe Ogrodnek och Wal­ker Stern rat­tar kö­ket i den­na lil­la men am­bi­tiö­sa re­stau­rang. Pro­va to­mat­sal­lad med jord­gub­bar och ängs­sy­ra och pas­ta med ve­nusmuss­lor och krab­ba. El­ler välj nå­gon av av­smak­nings­me­ny­er­na. 255 Smith St, Cobble Hill www.bat­ters­by­broo­klyn.com Ta en drink Clo­ver Club Hyl­lad cock­tail­bar med stort ur­val. Här kan du dric­ka grön­sa­ker, i drin­kar där körs­bärsto­ma­ter och ba­si­li­ka el­ler soc­ke­rär­tor är hu­vud­ingre­di­en­ser­na. 210 Smith St, Cobble Hill www.clo­ver­club­ny.com Buil­ding on Bond Vad vill du ha? En mar­ga­ri­ta el­ler ett mal­becvin? Det­ta kom­bi­ne­ra­de kafé och bar är ett sä­kert kort. Stäl­let är dess­utom de­ko­re­rat med tchotch­kes – en ju­disk-ame­ri­kansk be­näm­ning på krimskrams ut­an prak­tisk nyt­ta. 112 Bond St, Boerum Hill www.buil­din­gon­bond.com Här kan du shop­pa Bird Jen­ni­fer Man­kens har tre Bird-bou­ti­quer i Broo­klyn. Alex­an­der Wang och Isabel Ma­rant finns bland mär­ke­na. 220 Smith St, Cobble Hill www.shop­bird.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.