RED HOOK

Resa - - BROOKLYN -

Den mest orör­da de­len av Broo­klyn, och de­fi­ni­tivt den del som är krång­li­gast att ta sig till. Tun­nel­ba­nans F- och G-lin­je finns i när­he­ten, men om du kom­mer från Man­hat­tan kan det va­ra enkla­re att ta tax­i­båt från South Stre­et Se­a­port till ka­jen vid Ikea i Red Hook. Här kan du äta Broo­klyn Crab Njut av skal­djur, clam chow­der och frä­scha fisk­rät­ter pre­cis vid vatt­net. 24 Reed St www.broo­klyncrab.com Ta en drink Bo­ta­ni­ca So­fisti­ke­rad cock­tail­bar som ser­ve­rar cho­klad­bland­ning­ar från bu­ti­ken Cacao Pri­e­to all­de­les in­till. 220 Co­no­ver St Här kan du shop­pa Erie Ba­sin Väl värt ett be­sök om du vill se en fan­tas­tisk ­sam­ling av 1800- och ti­di­ga 1900-tals­smyc­ken. 388 Van Brunt St www.er­ie­ba­sin.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.