Ve­go­bur­ga­ren al­la snac­kar om:

Resa - - BURGARNAS SJU-I-TOPP -

Su­pe­ri­o­ri­ty Bur­ger, New York

En av USA:S all­ra bäs­ta bur­ga­re är… kött­lös. Jo, fak­tiskt. Och så löj­ligt god att du glöm­mer bort att det ens finns nå­got som he­ter kött. Re­cep­tet är hem­ligt men in­ne­hål­ler bland an­nat bö­nor och nöt­ter och har höjts till sky­ar­na av så­väl in­ter­na­tio­nel­la tid­ning­ar som stjärnkoc­kar. Allt top­pas med en ljuv­lig fransk muns­te­rost som får tung­an att krul­la sig.

Pris: 6 dol­lar. 430 E 9th St, New York

www.su­pe­ri­o­ri­ty­bur­ger.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.