Sat­sa på ett ­rik­tigt gott bröd

Resa - - FIXA BURGAREN -

ba­ra va­ra en för­pack­ning att stop­pa bur­ga­ren emel­lan. Vill du in­te ba­ka själv finns det gott om bri­oche-, sur­degs- och kraf­ti­ga­re ham­bur­ger­bröd att väl­ja bland. Välj ett bröd som sma­kar gott, som är till­räck­ligt salt och som ger li­te tugg­mot­stånd. Ros­ta gär­na bröd­hal­vor­na has­tigt in­nan du mon­te­rar bur­ga­ren så får du li­te gra­tis kris­pig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.