HAM­BUR­GA­RE

Resa - - FIXA BURGAREN -

5–7 styc­ken

Cir­ka 1 kg hög­rev (nöt­kött)

i bit, ­al­ter­na­tivt 1 kg fär­dig­mald ­högrevs­färs 2 tsk salt ½ tsk grov­ma­len svart­pep­par

Gör så här:

1 Skär hög­re­ven i mind­re bi­tar och mal den i en kött­kvarn, al­ter­na­tivt an­vänd fär­dig­mald högrevs­färs. Lägg fär­sen i en stor bun­ke. 2 Till­sätt salt och pep­par. An­vänd hän­der­na och blan­da för­sik­tigt ihop sme­ten. Tryck el­ler pres­sa in­te, låt ba­ra fär­sen blan­das i lugn och ro. 3 For­ma sme­ten till ham­bur­ga­re. Se till att hän­der­na är blö­ta och tryck in­te ihop bur­gar­na för hårt, det gör ing­et om de blir li­te ore­gel­bund­na i kan­ter­na. An­vänd gär­na en hus­hållsvåg så har du koll på att bur­gar­na blir så sto­ra som du öns­kar, och att de blir li­ka sto­ra. Om så öns­kas kan man for­ma he­la sat­sen färs till en rul­le, in­rul­lad i smör­pap­per och där­ef­ter skä­ra till la­gom sto­ra bur­ga­re, men pac­ka in­te rul­len för hårt. Låt de for­ma­de ham­bur­gar­na vi­la på ett fat i ky­len en tim­me. 4 Stek el­ler gril­la ham­bur­gar­na, 3–4 mi­nu­ter på var­je si­da (be­ro­en­de på hur tjoc­ka de är) el­ler tills de har fått fin färg. An­vän­der du egen­mald färs, el­ler ny­mald färs från af­fä­ren, kan bur­gar­na med för­del va­ra li­te ro­sa i mit­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.