TRYF­FEL­MA­JON­NÄS

Resa - - FIXA BURGAREN -

Till en sats

2 äggu­lor 1 tsk dijon­se­nap 2 tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger 7–8 drop­par tryf­fel­ol­ja 1–2 krm salt 1 krm vit­pep­par 3 dl raps­ol­ja

Gör så här:

1 Blan­da äggu­lor, dijon­se­nap, äp­pel­ci­der­vi­nä­ger, tryf­fel­ol­ja, salt och vit­pep­par i en bun­ke. Se till att det blir en jämn och fin blandning. 2 Vis­pa, gär­na med en el­visp, sam­ti­digt som du till­sät­ter raps­ol­jan i en tunn strå­le. Ma­jon­nä­sen tjock­nar ef­ter hand. 3 Ställ ma­jon­nä­sen svalt en tim­me i ky­len, rör om så att al­la sma­ker­na blan­das or­dent­ligt och sma­ka even­tu­ellt av med li­te mer tryf­fel­ol­ja och/el­ler salt.

Tips Tryf­fel­ma­jon­nä­sen kan med för­del kryd­das upp med färs­ka ör­ter. Till ex­em­pel får ma­jon­nä­sen en bea-ka­rak­tär om du blan­dar i någ­ra blad fin­klippt dra­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.