Ham­bur­ger­ha­kens sju-i-topp

Resa - - INNEHALL - Text: An­na Flem­mert

Har du in­te kä­kat bur­ga­re har du in­te va­rit i USA. Men var ­ser­ve­ras egent­li­gen de smar­ri­gas­te? Där köt­tet mals à la mi­nu­te och ­top­pas med egen­pick­lad gur­ka, hem­gjor­da rör­or och ex­tra ost? Vi vet. Här är lis­tan du vän­tat på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.