Solkus­tens nya an­sik­te

Ma­la­ga stic­ker upp. Den en gång så slit­na hamn­sta­den med drygt 600 000 in­vå­na­re, har öm­sat skinn re­jält un­der de se­nas­te åren.

Resa - - MALAGA - Text: Cen­neth Sp­ar­by

Ma­la­ga har bli­vit rik­tigt hett. En säll­samt god bland­ning av Pal­ma de Mal­lor­ca och Bar­ce­lo­na, sä­ger många. Den gam­la ruf­fi­ga in­du­strista­den bju­der nu på lo­kal gast­ro­no­mi av högs­ta klass, en drös in­tres­san­ta mu­se­er, nytt spän­nan­de hamn­om­rå­de och när­het till även­tyr längs bå­de ha­vet och i ber­gen strax norr om sta­den. Dess­utom Playa de la Ma­la­gu­e­ta – en fin strand mitt i cent­rum.

Det är lätt att re­sa vi­da­re med buss, tåg el­ler hyr­bil för att upp­täc­ka and­ra de­lar av An­da­lu­si­en. Men jag stan­nar gär­na i Ma­la­ga, för cy­kel­tu­rer längs ha­vet, ta­pas­run­dor i re­stau­rang­kvar­te­ren och för den snudd på bil­fria gam­la stads­kär­nan.

Här är fem go­ding­ar som du in­te får mis­sa näs­ta gång du är i Ma­la­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.