Mu­seo Pi­cas­so

Resa - - MALAGA -

Ma­la­ga fick 2003 änt­li­gen sitt Pi­cassomu­se­um, som se­dan dess va­rit stans största at­trak­tion. Det lig­ger i det var­samt re­no­ve­ra­de Pa­la­cio de Bu­ena­vis­ta, där man i tolv sa­lar vi­sar en per­ma­nent sam­ling av må­la­rens och skulp­tö­rens ar­be­te från fle­ra pe­ri­o­der. Här finns to­talt över 2 000 verk av konst­nä­ren – del­vis do­ne­ra­de och del­vis ut­lå­na­de av Pi­cas­sos svär­dot­ter Christi­ne Ruiz-pi­cas­so och hen­nes son Ber­nard. www.mu­se­o­pi­casso­ma­la­ga.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.