2 x ut­flyk­ter

Resa - - PALMA DE MALLORCA -

Val­de­mos­sa

För­fat­ta­rin­nan Au­ro­re Du­pin, mer känd un­der sin psu­do­nym Ge­or­ge Sand, skrev här ro­ma­nen ”En vin­ter på Mal­lor­ca”. hen­nes äls­ka­de Fré­déric Cho­pin kom­po­ne­ra­de ”Regn­droppspre­lu­di­et” un­der en vin­ter­vis­tel­se 1838. Sen dess floc­kas tu­ris­ter­na för att se kar­tu­si­an­klost­ret där pa­ret bod­de (en trev­lig li­ten pi­ano­kon­sert in­går), pro­me­ne­ra i grän­der­na och äta lunch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.