Pro­vençalsk oliv­ka­ka med skal­djur

Resa - - MALLORCA - Fo­to: FRAN K AS CH BE R G

12–14 bi­tar 250 g ve­te­mjöl 1 tsk bak­pul­ver 4 ägg 1 ½ dl oliv­ol­ja 1 ½ dl vitt vin 100 g grö­na oli­ver 250 g oska­la­de rä­kor 100 g crab­stick 1 dl ri­ven ost, gär­na ched­dar el­ler an­nan stark ost 2 krm salt 1 krm ny­ma­len svart­pep­par Gör så här: 1 Sätt ug­nen på 210 gra­der och bott­na en av­lång ugns­form (bröd­form) med bak­plåts­pap­per.

2 Blan­da mjöl och bak­pul­ver och rör se­dan ner äg­gen, ett i ta­get. Späd med oliv­ol­ja och vitt vin och vis­pa or­dent­ligt. Det ska in­te fin­nas någ­ra klum­par kvar.

3 Ska­la rä­kor­na och grov­hac­ka se­dan rä­kor, oli­ver och crab­stick. Blan­da i allt det grov­hac­ka­de och den riv­na os­ten i sme­ten. Sma­ka av med salt och svart­pep­par. 4 Häll sme­ten i ugns­for­men och ställ in den i ned­re de­len av ug­nen. Gräd­da i cir­ka 45 mi­nu­ter. Låt ka­kan sval­na, gär­na över nat­ten, in­nan du skär upp den i ski­vor.

Fo­to: BJÖRN LINDAHL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.