Os­d­krcaich dk vau­at­di ll?

När tryf­fel, oli­ver och spar­ris sam­sas på tall­ri­ken är det in­te helt lätt att ve­ta vad som pas­sar bäst i gla­set. Vi har där­för bett som­me­li­ern Tom­my Gun­nars­son tip­sa om vad som kan pas­sa till vå­ra me­del­havs­in­spi­re­ra­de spe­ci­a­li­te­ter.

Resa - - MALLORCA -

Till Gril­lad spar­ris med tryf­fel och par­me­san:

Spre­tig rätt, smak­mäs­sigt sett. Men vi mat­char den aro­ma­tis­ka, smak­ri­ka tryf­feln med en fyl­lig char­don­nay. Co­tes de Ju­ra har en sprit­tan­de sy­ra, tju­si­ga smö­ri­ga fat­to­ner och to­ner av färs­ka äpp­len. Co­tes du Ju­ra, nr 2327, 149 kr.

Till Pro­vençalsk oliv­ka­ka med skal­djur:

En pro­vençalsk oliv­ka­ka med rä­kor, crab­stick och ost krä­ver så klart ett uppig­gan­de och ele­gant rosévin från Pro­vençe. Ett vin med pigg sy­ra och smak av fris­ka rö­da bär, grape och ör­ter gör job­bet. Gran­de Re­col­te, nr 75286, 115 kr.

Till Por­chet­ta de luxe:

Den un­der­bart smak­ri­ka och ör­ti­ga ita­li­ens­ka rät­ten, hit­tar sin vän i den här Bar­be­ran. Vi­net bju­der på fina mör­ka bär, frisk ap­ti­tre­tan­de sy­ra och en ör­tig touch, samt snäl­la tan­ni­ner som mat­char gri­sen fint. Bar­be­ra d’al­ba, nr 75722, 109 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.