Por­chet­ta de luxe

Resa - - MALLORCA -

Cir­ka 10 por­tio­ner En bit hel fläsk­kar­ré, cir­ka 2,3 kg 1 msk salt 1 kru­ka färsk tim­jan 2 msk fin­klippt färsk sal­via 2 dl grov­hac­kad färsk per­sil­ja 2 pa­ket bacon à 140 g Någ­ra kvis­tar färsk ros­ma­rin Stek­snö­re Gör så här: 1 Den en­da svå­rig­he­ten med den här rät­ten är att man ska skä­ra upp kar­rén på ett sär­skilt sätt, som ibland kal­las snäck­skär­ning. Po­äng­en är att köt­tet ska skä­ras till att bli en plat­ta som man kryd­dar och rul­lar ihop. Skär ett 2-cen­ti­me­ter­djupt snitt rakt ner i köt­tet. Vrid se­dan kni­ven, så att du har bla­det ho­ri­son­tellt med ar­bet­sy­tan, och skär köt­tet så att du har en 2-cen­ti­me­ter­tjock bit på ut­si­dan. Vrid kött­styc­ket he­la ti­den me­dan du fort­sät­ter att skä­ra. Till slut har du en plat­ta. 2 Strö över sal­tet, jämnt för­de­lat. Fin­klipp tim­jan och strö över. För­de­la ock­så sal­via och per­sil­ja över köt­tet. Lägg bacon­ski­vor­na så att de täc­ker he­la köt­tet. 3 Rul­la ihop kött­bi­ten till en rul­le och knyt ihop med stek- snö­re och sätt fast någ­ra kvis­tar färsk ros­ma­rin un­der snö­ret. 4 Lägg por­chet­tan på gril­len och gril­la in­di­rekt i cir­ka 3 tim­mar. Ställ gär­na en alu­mi­ni­um­form un­der, för att sam­la upp köttsaft och fett. Por­chet­tan be­hö­ver in­te pyss­las om un­der ti­den den gräd­das, in­te vän­das, ingen­ting. Det en­da vik­ti­ga är att hål­la koll på tem­pe­ra­tu­ren i gril­len. Må­let är att lig­ga så nä­ra 150 gra­der som möj­ligt, och hell­re un­der än över. Köt­tet är fär­digt när in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är cir­ka 75 gra­der. Låt den vi­la un­der fo­lie en 15–20 mi­nu­ter in­nan den skärs upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.