Ba­da på ön Lo­k­rum

Resa - - KROATIEN -

Ba­ra någ­ra hund­ra me­ter ut från Dubrov­niks lil­la me­del­tids­hamn lig­ger ön Lo­k­rum med sin tä­ta, väl­dof­tan­de tall­skog. Ön har en bo­ta­nisk träd­gård och ett fort på den högs­ta kul­len, men hit åker du främst för li­te lugn och ro och än mer för bad från klip­por el­ler den lil­la salt­vat­ten­sjön som kal­las för Döda ha­vet. Ett av öns klipp­bad är ett na­ken­bad. Så­na finns det gott om längs kus­ten och kro­a­ter­na har en skönt av­slapp­nad in­ställ­ning till dopp ut­an klä­der. Bå­tar till ön går fle­ra gång­er i tim­men un­der som­ma­ren och kos­tar 50 ku­na tur och re­tur (sen­höst, vin­ter och ti­dig vår finns inga re­gul­jär­bå­tar ut­an man får gö­ra upp om pris med nå­gon i ham­nen).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.