Sma­ka lo­ka­la läc­ker­he­ter

Resa - - KROATIEN -

Ostron från Ston är ett be­grepp i Kro­a­ti­en och de är verk­li­gen ut­sök­ta. I Ston kos­tar ett ostron på re­stau­rang cir­ka 12 kr, i Dubrov­nik mel­lan 16 och 22 kr. De säljs året om men hög­sä­song­en är i mars–maj.

Det finns mas­sor av lo­ka­la små­pro­du­cen­ter av oliv­ol­ja och man får sma­ka sig fram till den som har rätt grä­sig­het och pepp­rig­het.

Oran­ci­ni är apel­sin­skal som ko­kats länge och rul­lats i soc­ker. Små sou­ve­nir­för­pack­ning­ar kos­tar en 50-lapp.

Det finns ett fin­fint ut­bud av fisk och skal­djur tack va­re att det in­te går att trå­la i kro­a­tis­ka vat­ten som där­för fort­fa­ran­de är fisk­ri­ka. Har du råd bör man avnju­ta en färsk hum­mer – men var be­redd på re­stau­rang­pri­ser över 1 000 kr/kg. Bil­li­gast – och väl­digt gott – är gril­lad bläck­fisk.

Pršut är en in­hemsk luft­tor­kad skin­ka som kan va­ra helt un­der­bar men ock­så svår­tug­gad ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.