Be­sök Lov­ri­je­nacfor­tet

Resa - - KROATIEN -

På en klip­pa pre­cis vid ha­vet, nä­ra Pi­le­por­ten re­ser sig det­ta fort, som den som gil­lar ”Ga­me of Thro­nes” (där det dock fått någ­ra ex­tra tin­nar och torn tack va­re da­torgra­fik) kans­ke kän­ner igen från fle­ra av­snitt av se­ri­en. Det tre­kan­ti­ga for­tet bygg­des på 1300-ta­let för att skyd­da sta­den och ovan­för in­gång­en står den be­röm­da in­skrip­tio­nen ”Be­ne Pro To­to Li­ber­tas Ven­di­tur Au­ro”, som be­ty­der Fri­he­ten får in­te säl­jas ens för allt guld i värl­den. Som­mar­tid hålls många av Dubrov­nik­fes­ti­va­lens kon­ser­ter här i for­tet och året runt har man fin vy över den murom­gär­da­de stads­kär­nan här­i­från. In­trä­de till for­tet när det in­te är kon­ser­ter är in­klu­de­rad i pri­set för stads­mur­svand­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.