Så bor du

Resa - - VIS -

Pri­vat lä­gen­het

Det van­li­gas­te sät­tet att över­nat­ta på Vis. Lä­gen­he­ter­na är of­tast väl­ut­rus­ta­de och an­vänds ba­ra

Jas­tože­ra

Fiskre­stau­rang i ett båt­hus rakt över vatt­net i Vis näst största stad Ko­miža. För­u­tom fisk och skal­djur ser­ve­ras ett få­tal kötträt­ter, men det är för fis­ken och den my­si­ga mil­jön med fisk­nät, mjär­dar och ut­sikt över ha­vet man kom­mer hit. Gun­du­liˇ­ce­va 6, Ko­miža fa­ce­book.com/jas­to­ze­ra/ för ut­hyr­ning. Pri­vat­rum ut­an kök finns ock­så. Städ­ning, säng­lin­ne och hand­du­kar in­går i pri­set. Bo­ka di­rekt med ägar­na, på Airb­nb el­ler på van­li­ga ho­tell­saj­ter.

Ho­tel San Gi­or­gio, Vis

Det lyx­i­ga al­ter­na­ti­vet för bo­en­de på Vis. Lil­la San Gi­or­gio i Vis stads älds­ta del har ba­ra tio rum runt en in­ner­gård med pal­mer och apel­sin­träd. Här ar­ran­ge­ras även yoga­vec­kor. www.ho­telsan­gi­or­gi­o­vis.com

Po­jo­da

Hyl­lad fisk­krog som göm­mer sig ba­kom en port i stads­de­len Kut i Vis stad. Dagens fångst pre­sen­te­ras på en bric­ka, se­dan kom­mer fis­ken du val­de till­ba­ka tilla­gad och fi­léas vid bor­det om du så öns­kar. De fles­ta bor­den står ute på en lum­mig in­ner­gård. Don Cv­jet­ka Ma­ra­so­viˇca 8, Vis stad q www.fa­ce­book.com/re­stau­rant-po­jo­da-274669455901189/

Här­lig ut­sikt på Jas­tože­ra.

Dagens fångst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.