Här kan du äta

Resa - - VIS -

Ro­kis

Ro­kis ser­ve­rar en­dast pe­ka, lång­kokt gry­ta på kött, fisk el­ler bläck­fisk. Bok­ning är nöd­vän­dig, be­ställ gär­na trans­port sam­ti­digt. Går­den till­ver­kar även sitt eget vin. Man bör va­ra minst två som de­lar gry­tan. Pli­sko Pol­je www.fa­ce­book.com/ro­ki­vis/ med många väx­lar, det är bran­ta bac­kar upp från bå­da stä­der­na. Det går ock­så bus­sar mel­lan stä­der­na.

På Ro­kis till­ver­kar de sitt eget vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.