Så re­ser du runt

Resa - - VIS -

Den kor­ta vägen mel­lan öns två stä­der Vis stad och Ko­miža är en mil, den långa två, så cy­kel el­ler mo­ped är ut­märk­ta färd­me­del. Välj cy­kel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.