Båt­liv:

Resa - - MALLORCA -

HY­RA Du kan hy­ra allt från små mo­tor­bå­tar till sto­ra lyxy­ach­ter och se­gel­bå­tar för en dag el­ler på vec­ko­ba­sis. Hyr du en båt som är läng­re än 12 me­ter krävs skep­parex­a­men. Un­der 12 me­ter räc­ker det med för­ar­be­vis. Se­gel­båts­ut­bu­det do­mi­ne­rar. De fles­ta av vå­ra be­sök­ta ham­nar, strän­der och by­ar kan du ock­så nå med bil – om du är be­redd att gå en bit. Con­fi­an­za Yach­ting

www.boot­char­ter-por­tocolom. com Crue­sa Yacht char­ter

www.crue­sa.com See Mal­lor­ca

www.se­e­mal­lor­ca.com Sun­sa­il

www.sun­sa­il.com Swe­de Char­ter

www.swe­de­char­ter.com Vi­ta Bel

www.vi­ta-bel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.