Pop­pis stäl­le med ac­ce­le­re­ran­de fest

Resa - - STRAND­KLUB­BAR -

Längst bort på stran­den Ora­to­ri, ne­dan­för ham­nen

Pu­er­to Por­tals lig­ger den omått­ligt po­pu­lä­ra strand­ba­ren Roxy med ett tro­get stam­misk­li­en­tel. Det är av­slapp­nat men än­då lyx­igt på sam­ma gång. Nå­gon med koll på par­tysce­nen här som ska tip­sa om stäl­len på Mal­lor­ca? Roxy kom­mer de­fi­ni­tivt va­ra med på lis­tan. Det är öp­pet från tio till tio. Men här är stäm­ning­en bäst från sen ef­ter­mid­dag då ter­ras­sen fylls av sol­ba­da­re och vo­ly­men skru­vas upp. Och så själv­klart vid sol­ned­gång. Ro­lig ku­ri­o­sa är att mar­ken klub­ben står på ägs av kyr­kan upp­för bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.