Pael­la­proffs med lör­dags­par­ty på Can Ga­vel­la

Resa - - STRANDKLUBBAR -

Se upp för snabb­fo­ta­de ser­vi­tö­rer som ba­lan­se­rar jät­te­pan­nor med pael­la på hu­vu­det! Den här strand­klub­ben är känd för sin ut­märk­ta ris­rätt och mal­lorqui­ner­na själ­va floc­kas hit. På äk­ta lo­kalt vis får man ski­dor av grön pap­ri­ka att an­vän­da som sked till att äta pael­lan med. Por­tio­ner­na är enor­ma. Man är även kän­da för si­na sal­ta och fra­si­ga chi­pi­ro­nes, fri­te­ra­de små­bläck­fis­kar. På lör­da­gar­na rat­tar dj:s mi­ni­mal te­ch­no och house­mu­sik till en ned­klätt upp­klädd publik. Sön­da­gar­na här är lug­na­re, mer för fa­mil­jer på ut­flykt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.