Strand­klub­bar­nas kron­ju­vel – Pu­ro

Resa - - STRANDKLUBBAR -

Pu­ro är en hel kon­cern. Det finns klub­bar i Mar­bel­la, vid

Svar­ta Ha­vet och i Tosca­na. Den i Pal­ma är ett rik­tigt land­mär­ke. An­lägg­ning­en med bländ­vi­ta väg­gar skju­ter ut i Me­del­ha­vet med en kvadra­tisk pool i mit­ten. Hit kom­mer gäs­ter med si­na rull­väs­kor in­nan de ska med fly­get hem. Med en svensk grun­da­re så är det klart att många lands­män hit­tar hit även om kli­en­te­let är en sa­lig mix av bra sol­brän­nor. Per­so­na­len job­bar i vi­ta yo­ga­klä­der och kom­mu­ni­ce­rar via ör­s­näc­kor. Det kan be­hö­vas när gäst­tryc­ket blir högt vil­ket det blir var­je dag un­der hög­sä­song då kän­da dj:s spe­lar och drink­bor­den dig­nar av sto­ra cham­pagne­flas­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.