Re­laxa med reg­gae i Ca­la Sa Nau

Resa - - STRANDKLUBBAR -

På öst­ra de­len av ön, någ­ra vil­lo­vä­gar bort från Por­to

Colom och Ca­la d’or lig­ger en skyd­dad vik med mjukt bad­vat­ten som är barn­vän­ligt grunt någ­ra me­ter ut. Längst ut gup­par någ­ra flå­di­ga yachts och i bak­grun­den skru­vas reg­gaen upp på den lil­la strand­hut­ten, en xi­rin­gui­to, om­gi­ven av barr­träd pim­pa­de med in­dis­ka lyk­tor. Här finns ock­så för­vå­nans­värt bra wi­fi. På me­nyn står fisk och skal­djur, som ny­fis­kad do­ra­do, och ser­vi­sen kräng­er kan­nor med vit san­gria för glat­ta li­vet. Så vil­ka gil­lar att hänga här? Ser­vi­tri­sen i kas­san sva­rar att det är många tys­kar och barn­fa­mil­jer i vec­kor­na. Men man ris­ke­rar hel­ler in­te att stö­ra nå­gon när­bo­en­de och kan där­för skru­va upp vo­ly­men på helg­kväl­lar­na, läg­ger hon till och blin­kar med en ögat. Sol­ned­gångs­dans en spon­tan­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.