Ny­sat­san­de med ut­sikt

Resa - - STRANDKLUBBAR -

En his­nan­de ut­sikt för­för blic­ken över klip­por­na ned mot ha­vet. Vad som ser ut att kun­na va­ra en söm­nig re­sort rustas nu till full­fjäd­rad be­ach­club med ba­le­a­risk house och vas­sa drin­kar. Kli­en­te­let här har klas­siskt va­rit li­te äld­re med myc­ket tys­kar och ame­ri­ka­ner. Stäl­let har näm­li­gen fun­nits i 50 år och bli­vit po­pu­lär som pri­vat­klubb för de med se­mester­hus i om­rå­det.

Nu hop­pas man loc­ka en bre­da­re publik. Lä­get är per­fekt för den som vill pool­ba­da med ha­vet på av­stånd.

❥ BAHIA BE­ACH CLUB Adress: Car­rer Cristò­for Colom, 62, 07609 Llucma­jor, www.bahia-be­ach­club.com Pris­klass: Mel­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.