KUL­TUR OCH HISTO­RIA I VÄST­RA ME­DEL­HA­VET

Resa - - MEDELHAVSKRYSSNING -

Split­ter­nya me­ga­far­ty­get MSC Mera­vig­lia kom­mer i som­mar att tra­fi­ke­ra un­ge­fär sam­ma rutt som den vi gjor­de i re­por­ta­get, med stopp på många kul­tur­hi­sto­riskt in­tres­san­ta plat­ser i väst­ra Me­del­ha­vet som Mar­seil­le, Genua, Ne­a­pel (med Pom­peij) och Mal­ta. Den som stan­nar om­bord får knap­past långtrå­kigt, med un­der­håll­ning av Cir­que de So­leil, 12 oli­ka re­stau­rang­er och en 96 me­ter lång pro­me­nad­ga­ta med mäng­der av bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.