SOL OCH BAD I GRE­KIS­KA ÖVÄRL­DEN

Resa - - MEDELHAVSKRYSSNING -

Be­sök någ­ra av den gre­kis­ka övärl­dens ab­so­lu­ta klas­si­ker, som öar­na My­ko­nos och Rho­dos. Ba­da i tur­kos­blått vat­ten, sitt på en gre­kisk ta­ver­na och tit­ta på folk el­ler be­sök spän- nan­de hi­sto­ris­ka plat­ser. Un­der vec­kan om­bord hin­ner du ock­så med ett be­sök i Mon­te­negro, en av Me­del­ha­vets mest orör­da des­ti­na­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.