AK­TI­VI­TE­TER FÖR AL­LA ÅLD­RAR

Resa - - MEDELHAVSKRYSSNING -

För den ak­ti­va barn­fa­mil­jen med my­ror i be­nen är po­pu­lä­ra far­ty­get Nor­wegi­an Epic ett bra val. Här finns vat­ten­rutsch­ka­nor, studs­mat­tor, klätt­ring, bow­ling, ping­is och barn­klub­bar med skatt­jak­ter och cir­kus­sko­la. Flest ak­ti­vi­te­ter för de li­te äld­re bar­nen, från cir­ka 5–6 år och upp­åt. Även för­äld­rar­na har att gö­ra, kans­ke kan ett be­sök på spa, en Pt-tim­me i gym­met el­ler en drink i is­ba­ren loc­ka?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.