KRYSSA DIG I BÄTT­RE FORM

Resa - - MEDELHAVSKRYSSNING -

Ett yo­ga­pass fö­re fru­kost, en sur­flek­tion i vågsi­mu­la­torn el­ler ett spin­ning­pass fö­re lunch. En jog­gingrun­da på löp­spå­ret som går runt he­la far­ty­get fram­åt ef­ter­mid­da­gen och en bas­ket­match för att job­ba upp ap­ti­ten till mid­da­gen. På Royal Carib­be­ans far­tyg Free­dom of the Se­as kan du gö­ra allt det­ta och myc­ket mer, sam­ti­digt som du krys­sar längs frans­ka Me­del­havs­kus­ten, sväng­er för­bi Flo­rens, Rom och Capri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.