Whist­ler & Aspen

Vin­ter 17/18: Bo­ka nu och spa­ra upp till 40% på bo­en­det

Resa - - KROATIEN -

Aspen - Mol­ly Gib­son Lod­ge Mol­ly Gib­son Lod­ge lig­ger centralt pla­ce­rat ba­ra tre kvar­ter från Aspen down­town. Ho­tel­let har en rik­tig ”lod­ge-fe­e­ling” med in­red­ning i trä och öp­pen spis i loung­en. Det finns fle­ra rumsty­per att väl­ja på och någ­ra har jacuz­zi. Fru­kost in­går och var­je ef­ter­mid­dag bjuds ni på ett glas vin el­ler öl till ho­tel­lets Après ski. Till Aspen Mountain är det möj­ligt att pro­me­ne­ra och det tar ca 10 mi­nu­ter. Mol­ly Gib­son Lod­ge är ett pris­vän­ligt al­ter­na­tiv med bra stan­dard. Med and­ra ord ett rik­tigt ski­då­kar­ho­tell i hjär­tat av Aspen. Whist­ler - Co­ast Blackcomb Ski­dre­sa till Whist­ler i Ka­na­da med bo­en­de på här­li­ga, 3,5-stjär­ni­ga lä­gen­hets­ho­tel­let Co­ast Blackcomb Sui­te med fle­ra oli­ka rumsty­per och stor­le­kar. Här finns allt från Stu­di­os till 2 Bedroom Sui­tes för 6 per­so­ner. Ho­tel­let är ett av få med ski in/ski out och i hu­set finns även skidut­hyr­ning. Upp­värmd pool, ba­stu, fit­ness cent­re och tvätt­möj­lig­he­ter. Fru­kost är in­klu­de­rat i pri­ser­na men al­la rum­men & lä­gen­he­ter­na har till­gång till kyl/frys och möj­lig­het att la­ga egen mat. Ett myc­ket upp­skat­tat ho­tell i Whist­ler. Stor­säl­ja­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.