Af­ton­bla­det RE­SA

Resa - - VÄLKOMMEN! -

spe­ci­al Me­del­ha­vet- Re­dak­tör och art director: Ma­lin Wi­ke­gård. Lay­out: Mic­ke Lil­ja. Om­slags­fo­to: Colourbox.

Med­ver­kan­de i det­ta num­mer: Cen­neth Sp­ar­by, An­na Sandgren, An­na Nor­ström, Jo­han Öberg, Pär Ols­son, Jo­han Gun­nars­son, Tom­my Gun­nars­son, Cecilia Billgren, Eli­sa­bet Ax­ås, Ka­rin Pers­son, An­na Flem­mert, Jo­nas Hen­ning­s­son, Sture Bjar­nelind, Mic­ke Lil­ja och Ma­lin Wi­ke­gård.. An­sva­rig ut­gi­va­re: Eri­ka Scott. Adress: Af­ton­bla­det RE­SA, 105 18 Stock­holm. Telefon: 08-725 20 00. An­nons: Ma­ga­sin­bo­la­get, ­08-555 00 670. Tryck: V-tab i Vim­mer­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.