Mal­lor­cas be­ach­klub­bar

på Mal­lor­cas strand­klub­bar!

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text: An­na Nor­ström Fo­to: Pär Ols­son

Att åka till Mal­lor­ca och in­te spen­de­ra minst en halv dag på en be­ach­club bor­de va­ra brotts­ligt. Här finns allt från ki­osk­va­ri­an­ten med sam­mets­lent bad till to­klyx­i­ga Pu­ro där da­gen över­går till dans i sol­ned­gång­en. Af­ton­bla­det Re­sa har tes­tat 7 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.