Följ med på kryss­ning

In­tres­set för kryss­ning­ar fort­sät­ter och öka. Allt fler upp­täc­ker tjus­ning­en i en som­mar­se­mes­ter runt Me­del­ha­vet om­bord på ett lyx­igt far­tyg, med ett full­ma­tat ut­flykts­pro­gram och stopp i nya ham­nar var­je dag. Vi har tes­tat en kryss­ning i kul­tu­ren och his

Resa - - VÄLKOMMEN! - Text och fo­to: CECILIA BILLGREN

Kryss­ning­ar är en se­mester­form som ökar stort, och det finns far­tyg och rut­ter som pas­sar al­la – från blå­hå­ri­ga tan­ter till barn­fa­mil­jer med höga krav på ak­ti­vi­te­ter. GRE­KLAND Många jäm­för en kryss­ning med en se­mes­ter på all in­clu­si­ve­ho­tell, och lik­he­ter­na är många. Aten

På de fles­ta kryss­ning­ar in­går mat och dryck i pri­set, och i takt med att far­ty­gen Amor­gos blir stör­re och stör­re blir det li­te som att Kythi­ra bo på en gi­gan­tisk, fly­tan­de ho­tel­lan­lägg­ning.

Det sto­ra soldäc­ket om­bord på MSC Splen­di­da, med en stor sim­bas­säng, plask­om­rå­den och fle­ra jacuz­zis.

Vy över Si­ci­li­en från soldäc­ket om­bord på MSC Splen­di­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.