Hör Fång­ar­nas kör

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Mel­lan den 23 ju­ni och 27 au­gusti spe­las Gi­u­sep­pe Ver­dis ope­ror ”Ne­bu­kad­nes­sar”, ”Ai­da” och ”Ri­go­let­to”, Gi­acomo Puc­ci­nis ”Ma­dam But­ter­fly” och ”Tosca”, en ba­lett­fö­re­ställ­ning med Ro­ber­to Bol­le, en kon­sert med te­no­ren Plá­ci­do Do­min­go och till sist en gala­kon­sert med Be­et­ho­vens 9:e sym­fo­ni. Allt det­ta upp­förs i Ve­ro­nas an­ti­ka am­fi­te­a­ter in­för 22 000 åskå­da­re un­der Are­na Opera Fes­ti­val.

Se www.are­na.it för mer information om årets pro­gram och bil­jet­ter. (MW)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.