För en hel som­mar på cy­kel

Resa - - VÄLKOMMEN! -

Smart cy­kel­kär­ra som rym­mer ett helt se­mester­ba­gage. Lastut­rym­met mä­ter 50 cm (bredd) x 40 cm (höjd) och kär­ran väger 13,5 kg. In­u­ti är väg­gar­na kläd­da med prak­tis­ka fic­kor för bätt­re ord­ning. Kär­ran kom­mer ock­så med ett ex­tra hjul som du mon­te­rar på dragstång­en så får du en tre­hju­lig kär­ra som du put­tar fram­för dig. Kär­ran kan en­kelt vi­kas ihop. 2 455 kr, www.bi­kes­ter.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.